Gyártók
 
SilentDesign Gedy
: Vendég
0 árucikk
 
My status
Sikertermékek
Merlino
Magnetter mágneses kulcstartó és levéltartó / eszpresszo
Sunburst falióra 50 cm ezüst
Sunburst falióra 30 cm ezüst
Fejpárna fürdőkádba
Joker fürdőszobai szekrény dekorral
 

Jogi tudnivalók

Jogi Nyilatkozat


Amennyiben Ön elérte és részben vagy egészben használja a silentdesign.hu (Üzemeltető: Silentdesign.hu Kft.) oldalait és annak aloldalait, társoldalait, on-line katalógusát, webáruházát, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti, illetve elfogadja a ezen feltételeket, amely Ön és a silentdesign.hu, illetve az azt üzemeltető személy között - mint egyezség -, létrejött. A silentdesign.hu fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa ezen feltételeket, és az Ön felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes feltételeket.
 
 1)  Személyi feltételek
A silentdesign.hu csak 18 életévet betöltött természetes vagy jogi személytől fogad el regisztrációs és vásárlási szándékra irányuló kérelmet. A silentdesign.hu mindent megtesz, hogy - Adatvédelmi elveinek megfelelően - az Ön személyes adatai a lehető legnagyobb diszkrécióval és felelősséggel legyenek kezelve. Az általunk gyűjtött információk kizárólag ahhoz szükségesek, hogy az Ön vásárlását lehetővé, az oldalak ismételt használatát és a vásárlás folyamatát az Ön érdekében gyorsabbá, praktikusabbá tegyék. Harmadik féllel csak akkor osztunk meg információt, ha azt Ön a vásárlás során igényli (magyar postas, stb.)
 
2)  Vásárlás menete, rendelés
A megrendeléseket kizárólag elektronikus úton fogadjuk el. Amennyiben információra van szüksége, úgy érdeklődhet a megadott elérhetőségeken.
 
3)  Árak

Az árakat, fizetési feltételeket a silentdesign.hu minden előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja. A vásárló minden esetben köteles megfizetni az éppen aktuális minden olyan adót, illetéket, vámot, amelyet a vásárlás időpontjában a hatályos magyar jogszabályok és pénzügyi rendelkezések előírnak. Az előrendelt, illetve előre kifizetett termékek árai nem változhatnak, azokra a silentdesign.hu árgaranciát vállal. 

A silentdesign.hu árai magyar forintban vannak megadva és tartalmazzák az ÁFA-t és a mindenkor hatályos adókat. Az EURO-ár esetleges feltüntetése csupán tájékoztató jellegű. Fizetni csak magyar forintban lehet. A bankkártyás on-line fizetés feltételei és technikai biztosítása fejlesztés alatt áll.
 
4)  Hibák
A silentdesign.hu nem vállal felelősséget a tipográfiai és egyéb elírási hibákért, és fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa az olyan megrendelést, amely bármely okból téves adatokat tartalmaz, akár a visszaigazolást követően is. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a téves, hibás, esetleg kétséges regisztrációt rendszeréből törölje, melyről értesítést küld ügyfelének. A regisztráláskor illetve megrendeléskor a vásárló által tévesen adott adatokért a silentdesign.hu nem vállal felelősséget.
 
5) Harmadik fél
A silentdesign.hu oldalain, illetve az eladási helyen sok olyan szolgáltatást kínál, amelyet harmadik fél is végez (pl.: csomagküldés, futárszolgálat, stb.). Jelen szabályzattal Ön elfogadja, hogy a silentdesign.hu nem felelős az Ön és a harmadik fél között létrejövő - szerződési feltételek vonatkozásában - a szolgáltatás minőségével -, bármilyen, a szolgáltatás kapcsán közvetlenül vagy közvetve létrejövő káresemény vonatkozásában.
 
6)  Viták
Jelen szabályzat elfogadásával Ön kijelenti, hogy harmadik személy által a silentdesign.hu-n keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be a silentdesign.hu-t, valamint a weboldal üzemeltetőjét és készítőjét.
 
7)  Adatok pontossága
A különböző pénzügyi információk, amelyek az árajánlat, előleg, részletfizetés, stb. kondícióira vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, és csak visszaigazolás esetén érvényesek.
 
8)  Adatok beérkezése, feldolgozása
 A silentdesign.hu a személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös figyelmet fordít az 1998. évi VI. törvény (az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről), valamint az 1992. évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) fokozott betartására. Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a silentdesign.hu a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra.
 
9)  A silentdesign.hu által gyűjtött adatok
A silentdesign.hu automatikusan gyűjt információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. A kollektív adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, a szolgáltatások igény szerinti fejlesztéséhez. A szolgáltatások egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során a silentdesign.hu az alábbi személyes adatokat kéri megadni: név, cím, telefonszám. Az érintett a silentdesign.hu által kezelt adatait a főoldalon elhelyezett link segítségével belépést, azonosítást követően bármikor megtekintheti, módosíthatja.
 
10)  Az adatkezeléshez való hozzájárulás
A silentdesign.hu a személyes adatokat akkor tárolja, ha az érintett személy ahhoz hozzájárul. A silentdesign.hu a hozzájárulást megadottnak tekinti, ha a látogató a regisztrációs ívet kitölti és a "Regisztráció" gombra klikkel, vagy bármely megrendelést eszközöl.
A regisztrációs íven link mutat jelen Adatvédelmi irányelvekre abból a célból, hogy a látogató annak teljes ismeretében döntsön a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról.
 
11)  Az adatkezelés célhoz kötöttsége
Az adatgyűjtéssel a silentdesign.hu elsődleges célja, hogy személyre szabott szolgáltatásokat nyújtson felhasználói számára, továbbá megteremtse az interaktív kommunikáció lehetőségét. A személyes adatok megadása révén a silentdesign.hu képessé válik arra, hogy az adott felhasználó érdeklődésére számot tartó tartalmat szolgáltasson, illetve hirdetéseket közvetítsen részére. a silentdesign.hu csak fenti célok megvalósulásához elengedhetetlen adatokat gyűjti, és azokat csak a szükséges mértékben és ideig tárolja.
 
12)  Az adatok továbbítása

A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a silentdesign.hu kezeli, és azokat az érintett előzetes hozzájárulása nélkül senkinek nem továbbítja és nem hozza nyilvánosságra. A szolgáltatások egyes részeinek igénybevétele esetén (pl. on-line hirdetés, vásárlás) a silentdesign.hu a személyes adatokat szerződéses partnereinek is továbbíthatja. Az automatikusan gyűjtött, összevontan kezelt, kollektív információkat a silentdesign.hu megoszthatja az oldalain hirdetőkkel és üzleti partnereivel.
 
13)  Adatbiztonság
A silentdesign.hu mindent megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek keretében gondoskodik a technikai feltételek megteremtéséről és az eljárási szabályok kialakításáról, amelyek az adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés vagy megsemmisülés elleni védelméhez feltétlenül szükségesek. Habár a silentdesign.hu minden erőfeszítést megtesz a személyes adatok védelmében, a technika jelen állása mellett mégsem szavatolhatja az interneten keresztül történő adatátvitel, a részére küldött, vagy oldalairól lehívott adatok teljes biztonságát. Amennyiben a felhasználó önkéntesen személyes adatokat küld az interneten keresztül, tudomással kell bírnia arról, hogy az adatokat arra illetéktelen személyek is kifürkészhetik, amelyért a silentdesign.hu felelősséget nem vállal.
 
Budapest, 2010. február 22.

Silentdesign.hu Kft.

Cégvezetés